Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

In de aanloop naar het pleidooi zullen wij via dit evenement alle updates blijven delen!

Waar gaat het over?

De afgelopen jaren is er een ongelijke behandeling ontstaan, vanuit zorgverzekeraars tegenover niet-gecontracteerde zorg. ZZP’ers worden niet serieus genomen, en in feite wordt de zorgkeuzevrijheid van cliënten hiermee ondermijnd. Door deze oneerlijke behandeling t.o.v. gecontracteerde partijen, dreigen ZZP’ers hun cliënten, en daarmee hun inkomen te verliezen.

Namens alle ZZP’ers is Stichting ZorgRecht opgericht, en zij hebben een kort geding aangespannen tegen Zilveren Kruis, in verband met de recente beleidsaanpassingen die zij willen doorvoeren. Deze zijn in feite in strijd met de wet, en ondermijnen de zorgkeuzevrijheid van de cliënt op de volgende manier:

  • Het gebruik van een Acte Van Cessie zou niet meer worden toegestaan. De cliënt zou dus niet meer zelf mogen bepalen op welke manier zij hun zorgverleners uitbetalen.
  • Een machtiging voorafgaand aan de zorg zou verplicht gesteld worden. Hiermee moet de cliënt (je gelooft het niet) vóór de start van de zorg eerst toestemming aan Zilveren Kruis vragen om de zelfgekozen zorgverleners te mogen gebruiken. Dit levert niet alleen vertraging en daarmee extra kosten voor ziekenhuizen, zorgverlener en cliënt op, maar is direct in strijd met de wettelijk vastgelegde zorgkeuzevrijheid.
  • Een indicatie zou alleen nog gesteld mogen worden vanuit gecontracteerde partijen. De cliënt zou dus niet meer zelf mogen kiezen wie de indicatie komt doen, en dit neemt een groot deel van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid weg, die een indicatiesteller juist zou moeten hebben! Sterker nog: Eigenlijk zouden alle indicatiestellers ZZP’ers moeten zijn, om partijdigheid en belangenverstrengeling te voorkomen!

Door deze beleidsmaatregelen wordt het gebruik van niet-gecontracteerde zorg sterk ontmoedigd, en dit gaat in feite tegen de wet in (Zorgverzekeringswet Artikel 13).

In februari 2018 zijn de ZZP’ers in het gelijk gesteld! Een grote stap in de goede richting, tegen het oneerlijke machtsvertoon van Zilveren Kruis.

 

Waarom dan nu weer zoveel aandacht hiervoor?

Zilveren Kruis is helaas na deze uitspraak in hoger beroep gegaan. VGZ heeft zich bij hen gevoegd, en zij zetten alles op alles om hun gelijk te behalen. Grote organisaties met veel geld voor advocaten, lobby, etc. Daar kan je als klein groepje ZZP’ers niet tegenop zou je zeggen…. Maar niets is minder waar! ZZP’ers in de zorg vertegenwoordigen een heel belangrijk deel van de thuiszorg die wordt geleverd, en deze groep is alleen maar aan het groeien.  Wanneer alle ZZP’ers samen een vuist maken, kunnen we laten zien dat wij géén fraudeurs zijn, dat we júíst alles doen om de cliënt de beste zorg te bieden, en dat wij bereid zijn om te laten zien dat we bevoegd en bekwaam zijn.

Het doel: Laten zien dat de niet-gecontracteerde zorg onmisbaar is, en op een goede, goedkope en efficiënte manier kan worden ingezet! Júíst voor de verzekeraars, júíst bij een beperkt budget, júíst bij complexe en onregelmatige zorg. Zorg die door de gecontracteerde partijen vaak niet geleverd kan of wil worden.

 

Zorg Met Elkaar steunt deze actie!

We willen alle leden (en ZZP’ers buiten het netwerk) laten zien dat dit voor iedereen belangrijk is. Wees op de hoogte van wat er gebeurt! Laat zien dat jij als ZZP’er onmisbaar bent, en volgens alle regels aan het werk gaat. Zorg dat je Wkkgz-proof werkt, je AGB-code in orde is, je goed kan communiceren met cliënten wanneer zij “bangmakerij” over niet-gecontracteerde zorg op het nieuws horen of zien. Wijs mensen op hun rechten, en geef ze altijd de keuze. Dit is iets wat we allemaal in de praktijk kunnen invoeren!

 

Hopelijk kunnen wij een netwerk creëren, waarmee we kunnen bewijzen dat de zorgverzekeraars het aan het verkeerde eind hebben door de ZZP’ers te verbannen! Wanneer we samenwerken zijn we van onschatbare waarde.

 

En hoe nu verder?

Het pleidooi is op 13 juni 2018. Als je meer wilt doen om Stichting ZorgRecht te steunen, zowel financieel als fysiek, kun je contact opnemen via www.stichtingzorgrecht.nl

In de tussentijd houden wij jullie op de hoogte van alle voortgang, en wat voor invloed dit gaat hebben in de praktijk.

Voorlopig sta je bij cliënten met een verzekering van Zilveren Kruis volledig in je recht! De beleidsmaatregelen mogen niet worden doorgevoerd. Als een medewerker dit als reden opgeeft wanneer een factuur niet wordt uitbetaald, gaan zij tegen de wet in. Laat je niet afschepen! Dit soort incidenten kun je melden bij stichting ZorgRecht.