Over Zorg Met Elkaar 2018-08-03T09:14:39+02:00

“Zorg Met Elkaar verbindt zorgvragers en zorgverleners op een nieuwe manier met elkaar” – Marianne Veth

ONZE MISSIE

1. NETWERK & VERBINDING

Zorg Met Elkaar is in de eerste plaats een netwerk vóór en door Zelfstandige Zorgverleners. Het netwerk verbindt zorgverleners met elkaar, én met zorgvragers.

Hierbij gaan wij uit van de kwaliteiten en ondernemende houding van de Zelfstandige professionals in de zorg.

Zorg Met Elkaar is géén thuiszorg, géén bemiddelingsbureau en géén zorginstelling. De zorgverleners in het netwerk zijn en blijven volledig Zelfstandig. Wij geven ze slechts een duwtje in de rug. Zorgverleners kunnen bij ons terecht met vragen, voor persoonlijk advies en verschillende trainingen en cursussen op allerlei gebieden. We geven zorgverleners een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen, en samen te werken met anderen. 

Het met elkaar in verbinding brengen van de juiste personen is onze passie en specialiteit.

Wanneer zorgverleners samenkomen, en kennis en ervaringen delen, leidt dat tot sterke Zelfsturende teams en goed geïnformeerde professionals. Dit leidt uiteindelijk tot het bereiken van het belangrijkste doel: het bieden van de hoogst mogelijk kwaliteit van zorgverlening in de thuiszorg. Wanneer de zorgverleners de nodige kennis en vaardigheden hebben, geeft dit ook rust bij de cliënt.

Zorg Met Elkaar biedt daarnaast ook ondersteuning voor de zorgvragers. In de eerste plaats doen wij dat door een zorgteam samen te stellen binnen het netwerk, maar aanvullende ondersteuning achter de schermen is vaak nodig. Ontzorging is hierin een belangrijk onderdeel, dat vaak onderschat wordt. Denk hierbij aan het declareren van facturen, PGB budgetbeheer, en advies/bemiddeling bij conflicten tussen zorgvrager, familie en zorgverleners.

Zorg Met Elkaar biedt een netwerk, professionele en objectieve ondersteuning zodat uiteindelijk de beste zorg voor ieder tot stand kan komen.

2. PERSOONLIJKE AANDACHT

Ons uitgangspunt bij het opzetten van dit netwerk was persoonlijke aandacht voor de zorgvrager en de zorgverlener. Aan de ene kant écht de tijd nemen voor, en luisteren naar de zorgvrager. Aan de andere kant het ondersteunen van de zorgverleners door middel van persoonlijk advies, en het begeleiden van zorgteams.

Persoonlijke kennismakingen en huisbezoeken zijn hierbij belangrijke tools.

Een persoonlijke kennismaking is een belangrijke eerste stap voor nieuwe leden. We organiseren iedere maand een vrije inloopkoffie, waar iedereen vrijblijvend kennis kan maken met elkaar en met het netwerk. ZZP’ers in de zorg zijn vaak ook echte “éénpitters”, en een netwerk van gelijkgestemden is van onschatbare waarde. Daarnaast organiseren we maandelijks themabijeenkomsten, waarin wordt gekeken naar onderwerpen die spelen onder de zorgverleners in het netwerk.

We zeggen altijd: kennis delen is vermenigvuldigen. Binnen een netwerk kunnen zorgverleners elkaar én zichzelf versterken.

Ook met de zorgvragers vinden wij een persoonlijke connectie belangrijk. Door de goede communicatie tussen de zorgverleners en “ons” achter de schermen, weten wij tot op zekere hoogte wat er speelt binnen de verschillende zorgvragen. Wanneer zorgvragers voor langere tijd worden geholpen binnen het netwerk, willen wij hier nog een stapje verder in gaan. Daarom bieden wij periodieke huisbezoeken aan. Hierin streven we ernaar op een vertrouwelijke, open manier in gesprek te gaan met de zorgvrager en familie. We geven inzicht en transparantie in wat er achter de schermen gebeurt. Zo brengen we rust in de thuissituatie, en kunnen we eventuele problemen snel signaleren en aanpakken.

3. GEZAMENLIJKE PASSIE

De gezamenlijke drijfveer die ons met alle leden van het netwerk verbindt is de passie voor goede en menswaardige zorg. Iedereen draagt zijn of haar eigen steentje bij, om ervoor te zorgen dat we aan onze eigen standaard van zorg voldoen.

Van huishoudelijk hulp tot VIG’er tot gezelschapsdame tot indicatiesteller, ieder draagt op haar eigen manier bij aan de kwaliteit van de zorg door Zelfstandige zorgverleners in het netwerk.

Professionele zorgverleners hebben een eigen verantwoordelijkheid om de vaardigheden en kennis die nodig is in het werk, op peil te houden. Zorg Met Elkaar biedt daarin ondersteuning, zowel persoonlijk als door middel van trainingen en cursussen. We werken samen met verschillende partners, zodat we de kennis van experts kunnen delen met de zorgverleners.

De “informele” zorgverleners, zoals wij ze noemen, leveren ook een belangrijke bijdrage. Zij kunnen de professionele zorgteams aanvullen, en zorgen voor ontspanning, hulp in de huishouding, of helpen bijvoorbeeld met het doen van administratie.

Door diversiteit in het netwerk te brengen, worden de mogelijkheden voor de zorgvrager vergroot. Het netwerk biedt de zekerheid van kwaliteit, op alle vlakken.

Wij baseren onze werkwijze op de ervaringen bij de mensen thuis. Vaak kiezen cliënten en ziekenhuizen voor Zelfstandige zorgverleners, wanneer gecontracteerde partijen de zorg niet (meer) kunnen bieden. Zorg Met Elkaar is hierin de schakel, en wij kunnen snel zien wat de cliënt nodig heeft. Zorg op maat, en een goede verbinding tussen zorgvrager en zorgverlener is hierbij altijd het uitgangspunt. Beide partijen hebben een vrije keuze, en bepalen zelf met wie ze een verbinding aangaan. Daarnaast blijven wij door middel van bronnen binnen én buiten het netwerk continu op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving.

“Als iemand luistert, of een hand uitstrekt,

of een vriendelijk woord van bemoediging

fluistert, of poogt een eenzaam iemand te

begrijpen… Beginnen er buitengewone

dingen te gebeuren”