Vergewisplicht en vervangingsplicht als zzp’er in de zorg

2019-06-26T13:46:21+02:00 26 juni, 2019|

In de zomermaanden spelen altijd dezelfde thema’s weer op: Als zzp’er wil je zelf kunnen bepalen wanneer en hoelang je op vakantie gaat. Maar wie gaat jouw werk overnemen? Hoe zorg je ervoor dat de zorg gecontinueerd blijft worden? En hoe waarborg je de kwaliteit van de zorg die je aan anderen overdraagt?

 

Hoe staat dit in de wet omschreven?

Binnen de kaders van de Wkkgz (wetgeving), wordt de vergewisplicht hierbij genoemd. Dit verplicht je als zzp’er om je te vergewissen de kwaliteit van deze zorgverlener. Over het zoeken van vervanging is niets specifiek vastgelegd. Dit geeft ruimte voor eigen invulling, maar ook veel verantwoordelijkheid.

Keurmerken als Kiwa en HKZ hebben de vervangingsplicht wél specifiek in de eisen verwerkt. Dit houdt in dat je als zzp’er verplicht bent om zelf vervanging te regelen (als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of ziek bent). Omdat het niet direct in de wet staat omschreven, wordt het helaas door veel zzp’ers onbelangrijk gevonden. Maar als je deze verantwoordelijkheid niet neemt, is het niet alleen nadelig voor de cliënt en continuïteit van de zorg. Het versterkt ook het slechte en onstabiele imago dat zzp’ers hebben binnen het werkveld. Daarom noemen wij dit altijd in het rijtje van zaken die je als zzp’er in de zorg geregeld moet hebben!

 

Voldoen aan de vervangingsplicht

Hiervoor is het opbouwen van een netwerk een grote en belangrijke eerste stap. Bij niet-gecontracteerde zorg is het vormen van vaste zorgteams en roosters een goede zet. Maar dan ben je er natuurlijk nog niet. Het kan altijd voorkomen dat je in een situatie zit, waarbij je geen vervanging uit je eigen netwerk kunt vinden. Om dit probleem te ondervangen is recentelijk een nieuw initiatief gestart: de Replace-Me vervangingsapp. Zorg Met Elkaar werkt samen met de ontwikkelaar van deze app, om het werkbaar te maken voor álle zzp’ers in de zorg. We kunnen het natuurlijk niemand verplichten, maar we zeggen het niet voor niets. Replace-Me is in onze ogen de toekomst voor het voldoen aan de vervangingsplicht voor zzp’ers in de zorg.

Door je aan te sluiten bij zo’n app, kun je aantonen dat je als zzp’er serieus aan het werk bent. Dat je de continuïteit van zorg kunt waarborgen, en je “zwakke” positie als éénpitter versterkt.

 

Voldoen aan de vergewisplicht

Hierover staat het volgende omschreven in de Wkkgz:

Bent u als ZZP’er van plan een zorgverlener in te huren als waarnemer of om aan extra zorgvraag te kunnen voldoen? Dan bent u verplicht om te controleren of deze zorgverlener geschikt is om
goede zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Hiermee doet u onderzoek naar het arbeidsverleden van de zorgverlener die u wilt inhuren. U moet namelijk van de wet kunnen aantonen dat u op een goede manier bent nagegaan of een in te huren waarnemer/zorgverlener geschikt is. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

• navraag doen bij eerdere werkgevers;
• indien van toepassing: het BIG-register raadplegen;
• het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn raadplegen;
• navraag doen bij de IGZ;
• een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen aan de sollicitant. Voor Wlz-zorg is dat voor ZZP’ers/solistisch werkende zorgverleners verplicht.

Het is niet verplicht om al deze manieren toe te passen, maar u moet wel een goed verhaal hebben hoe u zich heeft vergewist (bijvoorbeeld alleen een VOG vragen is een erg magere invulling; als het om een BIG-geregistreerde zorgverlener gaat ligt het voor de hand in ieder geval ook het BIG-register te raadplegen).

Wanneer u vervolgens een waarnemer/zorgverlener inhuurt, dan bent u verplicht hiertoe een schriftelijke overeenkomst te sluiten. Deze overeenkomst moet waarborgen dat de ingehuurde zorgverlener zich houdt aan alle eisen waaraan ook uzelf moet voldoen. Maak afspraken over wie wat concreet doet wanneer het gaat om incidenten, klachten, het kwaliteitssysteem, het werken met medische technologie en het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Het is dus aan de zorgverlener zelf om hier invulling aan te geven. Of je nu werkt in een vast zorgteam, via een bemiddelaar of als onderaannemer, je bent altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. En om dan tóch weer even op Replace-Me terug te komen: De kwaliteitscontrole van zzp’ers die jou vervangen zit hier natuurlijk in geïntegreerd.

 

Meer weten over Replace-Me? Klik hier.

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter